• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  design stress

  Giải thích VN: Áp lực tối đa cho phép bộ phân hoặc chi tiết máy thể phai chịu không bị lỗi [[gì. ]]

  Giải thích EN: The allowable maximum stress to which a machine part or member may be subjected without failure.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calculating stress
  designed stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X