• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ivory board

  Giải thích VN: Một tấm bìa gia công tinh được làm bằng cách gắn chồng hai hoặc nhiều tờ giấy chất lượng cao với nhau; sử dụng cho in [[ấn. ]]

  Giải thích EN: A finished cardboard made by starch-pasting two or more high-quality papers together; used for printing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X