• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cell
  bình điện phân Allan
  Allan cell
  điện áp bình (điện phân)
  cell voltage
  electrolyser
  electrolytic bath
  electrolytic cell
  electrolytic tank

  Giải thích VN: Bình kiểu mẫu của hệ thống ống điện tử hoặc hệ thống khí động lực, trong đó điện áp được dùng để kiểm tra các ống điện tử hoặc để tính dòng chảy chất lưu [[tưởng. ]]

  Giải thích EN: A structure that serves as a model for an electron-tube system or an aerodynamic system, in which voltages are applied to test electron-tube design or to aid in computing ideal fluid flow.

  electrolytic unit
  electrolyzer
  pot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X