• Thông dụng

  Động từ

  To make up for, to compensate
  đắp thiệt hại
  to compensate for the damage
  tình đồng chí đắp những thiếu thốn về tình cảm gia đình
  comradeship makes up for lack of family affection
  To assist in settling down, to help settle down
  đắp cho con cái
  to help one's children settle down
  To reciprocate
  ơn ấy không lấy đắp được
  such a favour cannot be reciprocated

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  remedy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X