• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  evacuator

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vacuum pump

  Giải thích VN: Một thiết bị thể dùng để tạo chân không không hoàn [[toàn. ]]

  Giải thích EN: A device with which a partial vacuum can be produced..

  bơm chân không áp suất cao
  high-pressure vacuum pump
  bơm chân không cao
  high-vacuum pump
  bơm chân không dùng dầu
  oil vacuum pump
  bơm chân không iôn
  ion vacuum pump
  bơm chân không khuếch tán
  diffusion vacuum pump
  bơm chân không pittông
  reciprocating vacuum pump
  bơm chân không thủy ngân
  mercury vacuum pump
  bơm chân không động
  kinetic vacuum pump
  dầu bơm chân không
  vacuum pump oil
  máy bơm chân không khô
  dry vacuum pump
  ống xiphông cho bơm chân không
  trap for vacuum pump
  thiết bị bơm chân không
  vacuum-pump plant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  vacuum pump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X