• Thông dụng

  Danh từ

  Revolutionary base
  xây dựng căn cứ địa nông thôn
  to set up a revolutionary base in the countryside
  Việt Bắc căn cứ địa thần thánh của cách mạng cả nước ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
  Northernmost Vietnam was the holy revolutionary base of our country during the resistance against the French colonialists

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X