• Thông dụng

  Wharf, quay

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  mooring berth

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pier

  Giải thích VN: Công trình xây dựng trên các trụ ăn ra trên mặt nước, được dùng làm bến neo đậu [[tàu. ]]

  Giải thích EN: A structure constructed on posts extending out over the water; used as a landing place for ships.

  wharf

  Giải thích VN: Một chỗ neo tàu nằm song song với bờ [[sông. ]]

  Giải thích EN: A ship's berth lying parallel to the waterfront.

  quay pier

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  berth
  lauding stage
  mole
  quay pier
  shelter
  staging

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gangway
  jetty
  landing
  landing stage
  pier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X