• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  actiicing

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  anti-freeze

  Giải thích VN: hóa chất thêm vào nước làm mát động để chống lại sự đóng băng vào mùa [[đông. ]]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anti-icing
  điều chỉnh chống đóng băng
  anti-icing control
  nonfreezing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X