• Thông dụng

  Danh từ

  Trip, flight
  xe lửa chạy mỗi ngày ba chuyến
  there are three train trips a day
  ba chuyến máy bay một tuần
  three flights a week
  tăng chuyến hàng
  to increase the number of goods-carrying trips (freight)
  chuyến đi thăm nước ngoài
  a (visiting) trip to a foreign country
  Time
  chuyến này thế nào anh ta cũng bị kỷ luật
  this time, he will certainly be disciplined

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X