• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canned coal
  combustible
  chất thải dễ cháy
  combustible waste
  hàng rào dễ cháy
  combustible fence
  kết cấu dễ cháy
  combustible construction
  kết cấu dễ cháy
  combustible structure
  vật liệu dễ cháy
  combustible material
  vật liệu xây dựng dễ cháy
  combustible building materials
  easy burning
  fire-hazardous
  flammable
  chất lỏng dễ cháy
  flammable liquid
  khí hay hơi dễ cháy
  flammable gas or vapour
  kho hàng dễ cháy
  flammable goods store
  môi chất lạnh dễ cháy
  flammable refrigerant
  vật liệu dễ cháy
  flammable material
  ignitable
  inflammable
  dung môi dễ cháy
  inflammable solvent
  hàng hóa dễ cháy
  inflammable goods
  môi chất lạnh dễ cháy
  inflammable refrigerant
  môi trường dễ cháy
  inflammable medium
  sự trông nom các kho dễ cháy
  care of inflammable stores
  vật liệu dễ cháy
  inflammable material
  fluid

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  inflammable
  hàng dễ cháy
  inflammable cargo
  fluid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X