• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle of deflection
  angle of depression
  angle of inclination
  aspect angle

  Giải thích VN: Góc tạo bởi trục dọc của vật thể bay trong không khí sườn ngang của máy [[rađa. ]]

  Giải thích EN: An angle formed between the lengthwise axis of a moving airborne object and the axis of a radar beam.

  cocking
  crab angle
  declination
  declination angle
  deflection angle

  Giải thích VN: Góc lệch tối đa của tia điện tử trong đèn [[hình. ]]

  depression angle
  deviation angle
  offset angle
  visual of deflection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X