• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  emission standard

  Giải thích VN: Số lượng chất thải cao nhất được thải ra do pháp luật quy định của các phương tiện xe cộ, máy móc các ngành công [[nghiệp. ]]

  Giải thích EN: The highest amount of pollutant allowed by law to be discharged from a vehicle, machine, or industrial process or plant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X