• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coefficient of coupling
  coefficient of coupling (k)

  Giải thích VN: Hệ số đặc trưng quan hệ giữa hệ số hỗ cảm với cảm kháng của hai cuộn dây ghép từ thông với [[nhau. ]]

  coupling coefficient
  hệ số ghép chuẩn hóa
  normalized coupling coefficient
  hệ số ghép chùm
  beam coupling coefficient
  hệ số ghép từ
  magnetic-coupling coefficient
  hệ số ghép điện
  electromechanical coupling coefficient
  coupling factor
  hệ số ghép nối điện âm
  electroacoustic coupling factor
  hệ số ghép trên trục
  on-axis coupling factor
  hệ số ghép tương hỗ
  mutual coupling factor
  hệ số ghép điện
  electromechanical coupling factor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X