• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  angle structure

  Giải thích VN: Một phương pháp khi xây dựng một cái tháp đó các thanh giằng được đặt chéo góc với trục đỡ dọc để làm cho tháp khỏe [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A method of building a tower in which braces are placed at angles with respect to the vertical support rods to provide strength.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X