• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  steam engineering

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hydraulic engineering

  Giải thích VN: Sự ứng dụng các phương pháp khoa học nguyên kỹ thuật vào các vấn đề kỹ thuật dân sự liên quan đến việc thiết kế, lắp ghép xây dựng các thiết bị lọc bỏ nước thải, khu cảng, đập, nhà máy thủy điện, [[v.v…. ]]

  Giải thích EN: The application of scientific methods and engineering principles to civil engineering problems concerned with the design, erection, and construction of sewage disposal plants, waterfronts, dams, hydroelectric powerplants, and so on.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X