• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  survey

  Giải thích VN: Đo đạc chính xác phác họa các đặc tính của một vùng đất nhằm vẽ đồ trước cho một công trình 2. Quy trình đo đạc phác họa hay thu thập thông [[tin. ]]

  Giải thích EN: 1. to accurately measure and delineate the features of a land area, for mapping or as a preliminary to a construction project.to accurately measure and delineate the features of a land area, for mapping or as a preliminary to a construction project.2. the process of such measurement and delineation, or the information obtained by this process.the process of such measurement and delineation, or the information obtained by this process.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X