• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  miter block

  Giải thích VN: Một khối gỗ được đặt dọc theo một cạnh của một cái cưa nghiêng một góc 45°, thường được dùng để dẫn đường cưa khi cắt mộng cho một [[khuôn. ]]

  Giải thích EN: A block of wood recessed along one edge with saw-cuts above the recess inclined at a 45° angle to its face; used to guide a saw when cutting moldings for a miter joint.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X