• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  location fit

  Giải thích VN: Việc lắp đặt các bộ phận bằng cách lồng một bộ phận này vào bộ phận khác theo vị trí chính xác, hợp giữa 2 [[vật. ]]

  Giải thích EN: The assemblying of parts by mating one piece with another into a precise position between the two.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X