• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  braced frame
  bracing frame
  rigid frame

  Giải thích VN: Một cấu trúc sườn thép từ đó dầm cột được gắn cứng để góc hình thành bởi các tiếp giáp không thay [[đổi. ]]

  Giải thích EN: A structural steel skeleton in which beams and columns are rigidly connected without the use of hinges, so that angles formed by adjoining members do not change.

  cầu khung cứng
  rigid frame bridge
  công trình khung cứng
  rigid frame construction
  rigid framework
  solid frame
  solid framez

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X