• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sliding sash

  Giải thích VN: Trong một cửa sổ trượt nằm ngang, một trong hai ô cửa thể trượt đến vị trí mở hoặc đóng. Trong các cấu tải trọng lớn, ô cửa được đóng mở bằng cách sử dụng hệ thống dây kéo, con [[lăn. ]]

  Giải thích EN: In a horizontally sliding window, either of two sashes that can slide to an open or closed position; in heavy load applications, the sash is often provided with nylon rollers to aid in operation, or it can be suspended from rollers operating on overhead tracks.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X