• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  braced frame

  Giải thích VN: Khung kết cấu gồm các đai cứng nối bằng mộng với các trụ cứng, giữa trụ cứng lại nhiều chốt. vậy người ta mới gọi khung giằng [[thanh. ]]

  Giải thích EN: A structural frame composed of solid girts mortised into solid posts with full-story studs between the posts. Thus, braced framing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X