• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hotchkiss superdip

  Giải thích VN: Kim nhúng rất dễ điều khiển 1 kim từ thể quay tròn quanh một trục ngang một thanh không từ đặt vị trí cố [[định. ]]

  Giải thích EN: An extremely responsive dip needle having a magnetic needle that rotates around a horizontal axis and a nonmagnetic bar that sits at the pivot point.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X