• Thông dụng

  Danh từ.

  Domain; territory.
  quyền lãnh thổ
  terriorial right.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  area
  terrain
  territorial
  phức hệ lãnh thổ tự nhiên
  natural territorial complex
  quy hoạch lãnh thổ
  territorial planning
  quyền lãnh thổ
  territorial right
  territory
  giới hạn lãnh thổ
  boundary of territory
  giới hạn lãnh thổ tự nhiên
  natural boundary of territory
  khu hành chính chia nhỏ thuộc lãnh thổ
  district as subdivision of administrative territory
  quy hoạch lãnh thổ
  territory planning
  ranh giới lãnh thổ
  boundary of territory
  sự bảo vệ lãnh thổ
  territory safeguard
  sự gộp vùng lãnh thổ
  territory coverage
  sự phân (chia) vùng lãnh thổ
  fractional zoning within territory
  sự phân vùng quy hoạch lãnh thổ
  planning zoning of territory
  sự phát triển lãnh thổ
  territory development
  sự quy hoạch lãnh thổ
  territory arrangement
  địa hình lãnh thổ
  territory relief

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X