• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  corrugated
  chiều dày của lưới thép hoặc tấm thép lượn sóng
  depth of steel gird or corrugated steel plank
  kính cán lượn sóng
  corrugated rolled glass
  kính lượn sóng
  corrugated glass
  mái tôn lượn sóng
  corrugated iron covering
  ngói lượn sóng
  corrugated tile
  ống lượn sóng
  corrugated pipe
  ống thép bề mặt lượn sóng (để chứa cáp)
  steel corrugated duct
  tấm amian lượn sóng
  corrugated asbestos
  tấm bêtông lượn sóng
  corrugated concrete slab
  tấm fibro-xi măng lượn sóng
  corrugated asbestos cement
  tấm kính lượn sóng
  corrugated sheet glass
  tấm lượn sóng
  corrugated plate
  tấm lượn sóng
  corrugated roofing
  tấm lượn sóng
  corrugated sheet
  tấm lượn sóng mạ kẽm
  galvanized corrugated sheet
  tấm mái lượn sóng
  corrugated roofing
  tấm nhôm lượn sóng
  corrugated aluminium
  tấm ốp tường lượn sóng
  corrugated siding
  tấm tôn lượn sóng
  galvanized corrugated sheet
  tôn lượn sóng
  corrugated iron
  tôn lượn sóng
  corrugated sheet
  tôn lượn sóng
  corrugated sheet steel
  vòng răng lượn sóng
  corrugated toothed ring
  downy
  undulary
  undulated
  tấm lượn sóng
  undulated plate
  thép tấm lượn sóng
  undulated sheet iron
  tôn lượn sóng
  undulated sheet iron
  uốn lượn sóng của đường
  undulated bend of the track
  wavy
  sự tắt lượn sóng
  wavy extinction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X