• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cladding
  coat
  lớp trang trí
  finish (ing) coat
  lớp trang trí
  finishing coat
  lớp trang trí
  setting coat
  lớp trang trí
  skin coat
  lớp trang trí
  top coat
  coating
  lớp tráng bằng kẽm
  zinc coating
  lớp tráng nam châm
  magnetic coating
  lớp trang trí
  decorative coating
  độ dày lớp tráng
  coating thickness
  facing

  Giải thích VN: Lớp ngoài của một phiến đá hoặc tường gạch; để trang trí hoặc bảo vệ các thành [[phần. ]]

  Giải thích EN: An outer layer of stone on a brick wall; used as ornamentation or as protection from the elements.

  lining
  lớp tráng chống mòn
  babbit lining
  lớp tráng lót
  back lining

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X