• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Berthon dynamometer

  Giải thích VN: Một thiết bị bao gồm e tấm kim loại thẳng cạnh được đặt một góc nối với nhau, sử dụng để đo đường kính của một vật được lồng vào giưũa 2 [[cạnh. ]]

  Giải thích EN: An instrument consisting of two metal straightedges set at an angle and joined together, used to measure the diameter of objects inserted between the straightedges.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X