• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  folded-plate roof

  Giải thích VN: Mái bằng tông cốt thép đổ thành các tấm cấu kiện phẳng liên kết định hình góc gấp khúc với mức độ khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A roof constructed of reinforced concrete fabricated in flat plates and joined at various angles.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X