• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cupola
  dome
  cửa trời mái cupôn
  dome light
  mái cupôn bằng vỏ mỏng
  shell dome
  mái cupôn hình bán nguyệt
  semicircular dome
  mái cupôn hình cầu
  spherical dome
  mái cupôn hình tám cạnh
  octagonal dome
  mái cupôn đa giác
  polygonal dome
  sườn kinh tuyến mái cupôn
  meridian rib of dome
  vành nằm ngang của mái cupôn
  horizontal ring of dome
  dome-shaped roof

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X