• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  coupon

  Giải thích VN: Một dải kim loại đánh bóng một kích thước trọng lượng xác định, dùng để xác định hoạt động ăn mòn của chất lỏng hay các sản phẩm khí, hay kiểm tra độ ảnh hưởng của các chất phụ gia ăn [[mòn. ]]

  Giải thích EN: A polished metal strip of specified size and weight, used to determine the corrosive action of liquid or gaseous products, or to test the efficiency of corrosive-inhibiting additives.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bell
  cupola
  cupole
  spherical vault
  thole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X