• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ultrasonic depth finder

  Giải thích VN: Một thiết bị đo thời gian trễ giữa lúc phát ra một tín hiệu siêu âm lúc nhận tín hiệu dội lại, chuyển sự trễ này thành phép đo khoảng [[cách. ]]

  Giải thích EN: A device that measures the time delay between the emission of an ultrasonic signal and the reception of the signal's echo, and converts this delay into a measure of distance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X