• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ice freezing machine
  ice generator
  máy (làm nước đá) dạng mảnh
  shell ice generator (maker)
  máy (làm nước) đá dạng mảnh
  shell ice generator
  máy (làm nước) đá tự động
  automatic ice generator
  máy (làm nước) đá tự động
  automatic ice generator maker
  máy (làm) (nước) đá muối
  brine ice generator
  máy (làm) nước đá muối
  brine ice generator [machine]
  máy làm (nước) đá dạng dải
  ribbon ice generator
  máy làm (nước) đá dạng lát mỏng
  slice ice generator
  máy làm (nước) đá dạng đĩa
  slice ice generator
  máy làm (nước) đá trọn bộ
  self-contained ice generator
  máy làm (nước) đá trong suốt
  clear ice generator
  máy làm (nước) đá trong suốt
  clear ice generator [machine
  máy làm (nước) đá từ nước biển
  sea water ice generator
  máy làm (nước) đá từ nước mặn
  saltwater ice generator
  máy làm (nước) đá tuyết
  snow ice generator
  máy làm (nước) đá định hình
  sized ice generator
  máy làm (nước) đá độc lập
  self-contained ice generator
  máy làm (nước) đá đục
  opaque ice generator
  máy làm nước đá kiểu chân không
  vacuum ice generator (maker)
  máy làm nước đá tuyết
  snow ice generator (maker)
  máy làm nước đá đục
  opaque ice generator (maker)
  thùng máy làm (nước) đá
  ice generator tank
  ice-making apparatus
  ice-making system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X