• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  precoating

  Giải thích VN: Một quy trình trong đó một vật liệu trơ được mạ vào bộ lọc trước khi các chất cứng trôi lửng được lọc ra khỏi hỗn hợp nước-chất [[cứng. ]]

  Giải thích EN: A process in which an inert material is applied to a filter medium before suspended solids are filtered from a solid-liquid mixture.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X