• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sprag

  Giải thích VN: Thanh gỗ ngắn được đặt giữa các nan hoa của bánh xe, hoặc được cắm xuống đất để ngăn sự chuyển động của phương [[tiện. ]]

  Giải thích EN: A short piece of wood placed between the spokes of a wheel or dug into the ground to prevent the movement of a vehicle..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X