• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  boil

  Giải thích VN: Một dòng chảy hỗn hợp nước chất liệu rắn chảy vào một khu khai quật do áp suất nước bên ngoài khu khai quật vượt qua mức thông [[thường. ]]

  Giải thích EN: An accidental flow of water and solid material into an excavation due to excessive water pressure outside the excavation. Also, BLOW.

  leakage water

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X