• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  develop economy (to...)
  economic development
  các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
  socio-economic development plans
  chỉ báo phát triển kinh tế
  indicator of economic development
  chiến lược phát triển kinh tế
  strategy of economic development
  Hội đồng Phát triển Kinh tế (Quốc gia)
  Economic development Council
  nhân tố quyết định để phát triển kinh tế
  determinant of economic development
  quá trình phát triển kinh tế
  process of economic development
  tiến trình phát triển kinh tế
  economic development process
  ủy ban phát triển kinh tế
  committee for Economic Development

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X