• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cold test

  Giải thích VN: Một phép thử làm nhiệt độ của mẫu hạ thấp nhằm xác nhận nhiệt độ tại đó sáp được định dạng đầu tiên từ dầu nhờn hay điểm dầu không thể chảy [[được. ]]

  Giải thích EN: A test that lowers the temperature of a sample of oil in order to determine the temperature at which wax first forms from a lubricating oil, or the point when oil no longer flows.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X