• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  aneurysm
  phình mạch bụng
  abdominal aneurysm
  phình mạch hình thoi
  funform aneurysm
  phình mạch hỗn hợp
  mixed aneurysm
  phình mạch ngoại sinh
  exogenous aneurysm
  phình mạch ngực
  thoracic aneurysm
  phình mạch nội sinh
  endogenous aneurysm
  phình mạch mắt
  orbital aneurysm
  phình mạch rối
  cirsoid aneurysm
  phình mạch tách
  dissecting aneurysm
  phình mạch thứ phát
  secondary aneurysm
  phình mạch trong thành
  lntramural aneurysm
  phình mạch van tim
  valvula aneurysm
  phình mạch xương
  bone aneurysm
  phình mạch yên lặng
  silent aneurysm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X