• Thông dụng

  (địa lý) Eruptive.
  Đá phun trào
  Eruptive rocks

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  effusive
  đá phun trào
  effusive rock
  ejection
  phương pháp phun trào Egerton
  ejection method
  erupt
  eruption
  chu kỳ phun trào
  eruption cycle
  miệng phun trào (núi lửa)
  vent of eruption
  phun trào macma
  magmatic eruption
  phun trào macma dạng giếng
  phreatomagmatic eruption
  phun trào sườn
  flank eruption
  sự phun trào
  eruption error
  sự phun trào núi lửa
  volcanic eruption
  sự phun trào trung tâm
  central eruption
  eruptive
  dăm kết phun trào
  eruptive breccia
  mây phun trào
  eruptive cloud
  nón phun trào
  eruptive cone
  đá phun trào
  eruptive rock
  extrusion
  đá phun trào
  extrusion rocks
  extrusive
  lớp phủ phun trào
  extrusive sheet
  thể phun trào
  extrusive body
  đá phun trào
  extrusive rock
  igneous
  phân do phun trào
  igneous foliation
  đá phun trào
  igneous rock
  đá phun trào
  igneous rocks
  đá phun trào
  igneous volcanic rock
  outgush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X