• Thông dụng

  Freak, monster
  Freak, freakish.
  Sao chuyện quái thế
  Why is there such a freakish story?
  Mischievous.
  Nghịch quái
  To play mischievously, to get into mischief.
  [Not] at all.
  Chẳng hiểu quái
  To understand nothing at all.
  Làm quái việc vặt ấy
  Such a trifling thing does not matter at all.
  How strange, how unusual, how old.
  Quái hôm qua còn khỏe thế hôm nay đã chết !
  How odd, he was so healthy yesterday and to day he is dead!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X