• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  chase

  Giải thích VN: Một đường, khoảng hoặc rãnh trên một tường xây hướng theo chiều dọc, thường thẳng đứng, để cho máng, ống hoặc dây đi quanh, đi vào hoặc xuyên qua [[nhà. ]]

  Giải thích EN: A passageway, space, or groove in a masonry wall oriented lengthwise, usually vertically, to allow ducts, pipes, or wires to be routed around, in, or through a building.

  gula

  Giải thích VN: Chi tiết hốc [[rộng. ]]

  Giải thích EN: Any molding having a deep hollow, such as a cavetto.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  branchial groove

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coomb
  hollow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X