• Thông dụng

  Danh từ

  Tortoise
  mai rùa
  tortoise-shell

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  grind

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  turtle
  deliquescence
  deliquium
  putrid
  rot
  bathe
  cleaning
  sluicing
  wash
  washing

  Giải thích VN: Một quy trình lau chùi bằng dòng chảy của chất lỏng sử dụng trong lau chùi các đáy cứng chất cứng không thể hòa [[tan. ]]

  Giải thích EN: A process of cleaning by means of the flow of a liquid; specific uses include: the process of cleaning a solids bed or cake with a liquid in which the solid is not soluble.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  putrid
  elutriate
  pre-rinse
  scrub
  swill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X