• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  radial arm

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  bracket

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  outrigger

  Giải thích VN: Bất kỳ giá đỡ nào, tạm thời hay cố định, nhô ra khỏi một cấu trúc chính được đỡ bởi một cái kích hay một khối, sử dụng để tăng tính ổn [[định. ]]

  Giải thích EN: Any support, temporary or permanent, projecting outward from a principal structure and supported by a jack or block; used to increase stability.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X