• Thông dụng

  Động từ
  to vibrate

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  oscillate
  pulsate
  pulse
  vibrate
  vibratile
  vibration
  rung động còn lại
  residual vibration
  rung động truyền bằng tay
  hand-transmitted vibration
  sự cách ly âm thanh rung động
  insulation against sound and vibration
  sự rung động hình sin
  sinusoidal vibration
  sự thử nghiệm rung động
  vibration test
  thép tấm giảm rung động
  vibration damping sheet steel
  độ bền rung động
  vibration strength
  vibrational

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X