• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bearing capacity
  hệ số sức nâng
  bearing capacity factor
  carrying capacity
  carrying power
  elevating capacity
  lift
  sức nâng nước của bơm
  pump lift
  sức nâng đỉnh cột buồm
  topping lift
  sức nâng đo hút
  suction lift
  lifting capacity
  sức nâng (tải)
  load lifting capacity
  lifting power
  load capacity
  load-bearing capacity
  uplift
  gravity
  heft
  load
  sức nâng (của một thiết bị nâng)
  working load
  sức nâng (tải)
  load lifting capacity
  sức nâng của cần trục
  crane load
  sức nâng tối đa
  working load limit
  đường cáp chịu sức nặng
  load line
  weighed
  weight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X