• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cold molding

  Giải thích VN: Quá trình một chất được tạo hình dưới áp suất không nhiệt, sau đó được làm cứng bằng cách [[nung. ]]

  Giải thích EN: A procedure in which a substance is shaped under pressure without heat, then hardened by subsequent baking.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X