• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  air conditioning

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ bột nhào
  conditioning of dough
  sự điều hòa nhiệt độ chân không
  vacuum conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ hạt
  conditioning of grain
  sự điều hòa nhiệt độ không khí bằng phản xạ
  reflective radiant air conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ không khí mùa
  summer air conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ không khí nóng
  hot conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ không khí quanh năm
  year-round air conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ lạnh
  cold conditioning
  sự điều hòa nhiệt độ tinh bột
  starch conditioning
  tempering
  sự điều hòa nhiệt độ khối hạt
  grain tempering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X