• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deterioration
  metamorphism
  sự biến chất bội
  multiple metamorphism
  sự biến chất chịu tải
  load metamorphism
  sự biến chất chọn lọc
  selective metamorphism
  sự biến chất của đá
  metamorphism of rock
  sự biến chất giật lùi
  retrograde metamorphism
  sự biến chất khu vực
  regional metamorphism
  sự biến chất lùi
  retrograde metamorphism
  sự biến chất nén
  pressure metamorphism
  sự biến chất nhiệt
  thermal metamorphism
  sự biến chất nhiệt động
  thermodynamic metamorphism
  sự biến chất nung nóng
  caustic metamorphism
  sự biến chất thoái triển
  retrogressive metamorphism
  sự biến chất tiêm nhập
  injection metamorphism
  sự biến chất tiếp xúc
  contact metamorphism
  sự biến chất tĩnh
  static metamorphism
  sự biến chất tự do
  free metamorphism

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  deterioration
  sự biến chất của hàng hóa
  deterioration of the goods
  sự biến chất hỏng
  deterioration and spoilage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X