• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base course
  creation
  sự chuẩn bị tệp
  file creation
  making-ready
  preparation
  sự chuẩn bị bản vẽ
  preparation of drawing
  sự chuẩn bị bề mặt
  surface preparation
  sự chuẩn bị cạnh
  edge preparation
  sự chuẩn bị cạnh
  plated-edge preparation
  sự chuẩn bị cạnh vuông (hàn)
  square edge preparation
  sự chuẩn bị giới hạn
  edge preparation
  sự chuẩn bị hồ (vữa) nhão
  wet preparation of mass
  sự chuẩn bị kỹ thuật khu đất
  engineering preparation of building site
  sự chuẩn bị mẫu
  sample preparation
  sự chuẩn bị tệp
  file preparation
  sự chuẩn bị tưới tiêu
  irrigation preparation
  sự chuẩn bị vật liệu
  materials preparation
  sự chuẩn bị đất sét
  clay preparation
  trimming

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  making
  sự chuẩn bị dịch muối
  brine making
  sự chuẩn bị dịch muối
  pickle making
  sự chuẩn bị môi trường dinh dưỡng
  medium making
  preparation
  sự chuẩn bị nguyên liệu
  preparation line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X