• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bias
  sự dịch chuyển lưới
  grid bias
  translating system
  translation
  sự dịch bằng máy tính
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch bằng máy tính
  computer-aided translation (CAT)
  sự dịch chuyển tần số
  frequency translation
  sự dịch
  mechanical translation
  sự dịch máy tính hỗ trợ
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch công thức
  formula translation
  sự dịch tự
  character translation
  sự dịch
  code translation
  sự dịch máy
  machine translation
  sự dịch máy
  machine translation (MT)
  sự dịch máy
  MT (machinetranslation)
  sự dịch một đối một
  one-for-one translation
  sự dịch riêng rẽ
  separate translation
  sự dịch tách biệt
  separate translation
  sự dịch tần số laser
  laser frequency translation
  sự dịch tập tin
  file translation
  sự dịch tên
  name translation
  sự dịch thuật toán
  algorithm translation
  sự dịch địa chỉ
  address translation
  sự dịch địa chỉ mạng
  network address translation (NAT)
  sự dịch địa chỉ động
  DAT (dynamicaddress translation)
  translation (vs)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X