• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batter
  kneading
  mixing
  sự nhào trộn với nước
  mixing with water
  puddling
  temper
  tumbling

  Giải thích VN: Một quá trình trong đó những vết nhám bề mặt được loại bỏ bằng cách quay một vật trong một máy nhào trộn được đổ đầy hợp chất đánh [[bóng. ]]

  Giải thích EN: A process by which surface irregularities are removed by rotating an object in a tumbler filled with polishing compounds.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  kneading
  swirling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X